top of page
THẮP SÁNG ĐAM MÊ
 
  • Facebook - White Circle
  • SoundCloud - White Circle
  • YouTube - White Circle
SERVICES

NAÊNG LÖÏC

AM HIEÅU COÂNG NGHEÄ 

GIAÙO DUÏC

Công nghệ là nền,

học sinh hứng thú

​giáo viên thăng hoa.

AM HIEÅU GIAÙO DUÏC

VIEÄT NAM

Tiên học lễ,

Hậu học văn

​Lãnh đạo bởi Đảng.

ÑOÄI NGUÕ PHAÙT TRIEÅN NHIEÀU KINH NGHIEÄM

Tập thể tâm huyết,

15 năm kinh nghiệm

​ghi dấu bằng nụ cười trẻ thơ.

THAØNH TÖÏU

300 nghin
em be
-Resources-2015-07-02-Chieu-tren-de-anh-10
40000 trang giao an sua
viet bang
345

300.000

học sinh đang trải nghiệm

500.000

tiết học/năm

17

tỉnh, thành phố

Bộ giáo án hoàn thiện lớn nhất Việt Nam

40.000

trang giáo án điện tử

iu+

Trí tuệ Việt

nâng tầm giáo dục Việt Nam

919

lớp học tương tác

Our work
ABOUT US

SÖÙ MEÄNH

Một đất nước mưu trí quật cường, dành lại non sông gấm vóc từ những Đế quốc hùng mạnh nhất. 90 triệu người dân hay lam hay làm, thân thiện với nụ cười trên môi. Nhưng ngày nay tầm vóc kinh tế và đời sống người dân còn chưa tương xứng, khó khăn. Điều này luôn là động lực thôi thúc iuEdu không ngừng sáng tạo.

Mang đến cho thế hệ tương lai của Đất nước môi trường giáo dục toàn diện, công tâm và công bằng trong tiếp cận với mọi em nhỏ luôn là mục tiêu của iuEdu chúng tôi.

iuEdu - Tôi iu Giáo dục 

CONTACT

LIEÂN HEÄ

Vietnam:

No.46, BT1, X2, Bac Linh Dam, Hoang Mai Dist, Hanoi, 100000.

Canada:

1235 Queensway E, Mississauga, ON L4Y 0G4, Toronto

 

info@iuedu.vn


Tel: +84985 - 136 609

OPENING HOURS:

 

Mon - Fri: 8am - 5pm​​

Success! Message received.

bottom of page