top of page

Phần mềm tập viết iuEdu

 

     Phần mềm mô phỏng kiến thức tập viết chữ Việt lớp 1, 2, 3 trong môn Tiếng Việt cấp Tiểu học.

     Phần mềm là công cụ hỗ trợ đắc lực cho giáo viên trong quá trình hướng dẫn học sinh tập viết bởi đã hạn chế việc khuất bóng khi giáo viên viết trên  bảng.

    Điểm nổi bật của phần mềm chính là phần hướng dẫn trực quan sinh động bằng lời hướng dẫn theo nét bút viết.

    Phần mềm được chia theo từng lớp cụ thể. Mỗi lớp lại được chia theo từng bài chi tiết.

 

     

    

bottom of page